Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Spajalica #3 / Copula #3 ▐ 30. 1. – 1. 4. 2015.▐


mmsu_spajalica Facebook

 

Spajalica se nastavlja na aktualne kulturne prakse vezane uz reaktiviranje javnog i urbanog prostora, a dodatno se bavi nesnalaženjem (pozicioniranjem) čovjeka u socijalno-ekonomskom kretanju svjetskog kapitala. K tome dodajemo i dvojbe vezane uz priželjkivanje bolje budućnosti, kojoj možda vrijedi doskočiti svjesnim preusmjeravanjem želja i potreba pojedinaca.

I ove godine govorimo o hrvanju s brzim promjenama, istiskivanju javnog prostora iz zajedničkog horizonta te odumiranju dokolice koja postaje oznaka nepoželjnog svjetonazora – neučinkovitosti i nerada. Na repertoaru su izložbe, intervencije i radionice, a sudionici su ARCHIsquad, Lara Badurina, Filip Cenek, Laura Llaneli,Miron Milić, Damir Žižić i Kristian Kožul.

Glavna riječka šetnica privremeno dobiva novu skulpturu – Stvarnost na napuhavanje (Žižić/Kožul), atrij Malog salona i Radija Rijeke oprema se modularnim dnevnim boravkom (ARCHIsquad), izlozi Malog salona postaju nove svjetlosne ikone (Badurina), ruševno pročelje staroga grada zove na visinske radove street arta (Milić). Riječki bendovi su u điru – izvan klupskog ambijenta, a 95 godina staru točku proglasa o glazbi kao glavnom principu vladanja proglašavamo ponovno aktualnom (inicijativa Laure Llaneli i Filipa Ceneka).

Susrećemo se u izvanrednom terminu – od veljače do travnja 2015., ali u ponešto manjem opsegu. Pretraživanje mogućih načina zadržavanja Spajalice ponukalo nas je da uz glavno pitanje – izmicanje javnog prostora i slobodnog vremena kao njegova temporalnog para, istaknemo temu hitnje uz njezine efekte na urbanu svakodnevicu. Sve brže istjecanje vremena, pri čemu se prednost mjeri informatički hitrim feedbackom, s jasnim licem vlastite nepovratnosti, fascinira i istodobno ošamućuje. Pod tipkama tehnološkog ubrzanja i loopainovacija, neoliberalizam djeluje kao pensée unique, monopolizirajući jezik nepovratnosti, zaduživanja, vjernosti jednom najboljem načinu. S nalogom držanja koraka ili ispadanja iz igre. Previše demokracije doživljava se kao kvarenje posla, javni sektor kao nepokretan i skeptičan prema promjenama 1,  a s osvrtom na vlastiti status muzeje bismo mogli nazvati dinosaurima.

Otkucavajući sinonim našeg vremena postaje gužva; motorizirana i pješačka jurnjava, utrka s rokovima i obvezama, pomutnja u sjećanjima i informacijama… Srodan termin rush houra opipljivije konotira da superbrzina sa sobom nosi zastoj, pregrijavanje, zakrivljenje, tragove nalik efektu crnih rupa. Rupa je oznaka za slabo mjesto neke cjeline, dozirano prazninom i odsutnosti, bez čvrstog tla pod nogama. Pitanje je kako ju zatičemo u urbanom krajoliku. Je li rupa nužno negativan pojam ili može naznačiti skretnicu prema drukčijim sagledavanjima dominantne slike? Ovogodišnja mapa Spajalice tako je sačinjena od izviđanja alternativnih gravitacijskih silnica koje se izmiču principima nove ekonomije i priklanjaju usporavanjima, temporalnim dislokacijama, ikonografiji ruina, sjetnom zamišljanju… U rupi bismo se mogli i ponovno pronaći, barem sporadično.

1 Usp. https://nplusonemag.com/issue-21/the-intellectual-situation/too-fast-too-furious/

 

Izložbe
30.1. – 5.3., Mali salon
Žižić/Kožul , Wonderful Things will Happen

12.3. – 1.4., Mali salon
Lara Badurina, Hommage Danu Flavinu

Radionice

16. – 23.3., od 18 do 20 sati, Mali salon
Turbo Work in Progress, mapiranje svjetlosnih reklama u gradu sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka

Gosti predavači:
Lidija Butković – Mićin, Svjetlo kao medij u Hrvatskoj umjetnosti od šezdesetih godina / Neonske reklame i natpisi trgovina u Rijeci pedesetih godina, 17. 3. u 18 sati
Neđad Tokalić, Neonska reklama danas, 19. 3. u 18 sati

Intervencije

26.1. – 5.3., ispred Malog salona
Žižić/Kožul, instalacija Stvarnost na napuhavanje

27.02. od 12-14 sati, otvaranje atrija Malog salona
ARCHIsquad, urbana oprema za dokoličarenje uz play listu DJ DETURNA i PERDURABA

18.3. – 20.3., na raznim lokacijama
Laura LlaneliDisperzija ¿ ____ ?, site specific koncerti s riječkim glazbenicima:
JMZM i Denis Razz, 18.3. u 19 sati, Ex- Bernardi
Zoran Majstorović, 19.3. u 19 sati, stubište MMSU
Wuná, 20.3. u 19 sati, Prirodoslovni muzej Rijeka

10.3. u 18 sati (mjesto će biti najavljeno tijekom autorovog boravka u Rijeci)
Filip Cenek, zvučna instalacija, site-specific

20. – 26.3., od 10 do 16 sati, parkiralište Gomila
Miron Milić, Skice za spomenar stanara, street art akcija

Razgovori u Malom salonu

4.3. u 18 sati

Vera Beate Lauf, Galerija suvremene umjetnosti Leipzig: U potrazi za javnim prostorima: Urbane transformacije i revizija modernističke arhitekture u umjetnosti

Walter Seidl
, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Beč: Rodne Strategije kao sastavni dio zbirke Kontakt Art

5.3. u 18 sati
Sanja Stanić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Split: Trgovački centar – društvena kontekstualizacija potrošačkog prostora

5.3 u 19 sati

Susret s autorima u Malom salonu
Kristian Kožul & Damir Žižić, autori izložbe Wonderful Things Will Happen

 

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

 

Spajalica continues with the current cultural practice of reactivating public and urban spaces, focusing on people’s vulnerable position in socio-economic currents. It reflects on people’s dilemmas about the future, which could be brightened by a conscious redirection of individuals’ needs and desires.

As in the previous years, Spajalica relates to our struggle with the rapid changes and elimination of public space from common horizons and it addresses the issue of idleness, which has been labeled lately as undesirable, inefficient and lazy behavior. The repertoire includes exhibitions, art interventions and workshops, by the following artists:  ARCHIsquad, Lara Badurina, Filip Cenek, Laura Llaneli, Miron Milić, Damir Žižić and Kristian Kožul.

Rijeka’s main promenade will temporarily receive a new sculpture – Inflatable Realities (Žižić/Kožul), while the atrium of Mali salon gallery and Radio Rijeka will get a modular living room (ARCHIsquad). The windows of Mali salon will become new icons of light (Badurina) and the ruins of Rijeka’s old town will provide a setting for street art (Milić). Rijeka’s music bands are also involved, but outside of the ambiance of clubs. Finally, a provision of a 95-year old charter that designates music as the main governing principle will come into effect again (Laura Llaneli and Filip Cenek).

This year’s Spajalica will take place from February to April 2015, in a somewhat smaller range than before. While exploring the ways to continue with this project, we decided to tackle with the issue of rush and its effects on everyday life. The rapid flow of time, where success is measured with an IT-wise and quick feedback, with a clear message of irreversibility, is indeed astounding.  Tapping out the rhythm of accelerating changes of technology and innovation loops, neoliberalism acts as a pensée unique, as a monopolizing language of irreversibility, indebtedness and loyalty to a single way of life, instructing us to keep the pace or back out of the race. Too much democracy is seen as spoiling a good work; public sector is viewed as inert and afraid of changes1. And if we reflect on our own status, we may say that museums seem like dinosaurs in today’s world.

The ticking synonym of our times can be found in traffic jams, in the frantic haste and mad pursuit of  deadlines and commitments, in a widespread confusion of memory and information…  Rush hour is the painful image of the super-speed that actually results in a deadlock, in an over-heated state; it ends up with deviation and black hole effects. A hole usually signifies a weak point full of emptiness and absence, a point where we lose our ground. The question is: how does this hole manifests in urban landscapes. Is hole necessarily a negative word, or it connotes a switch that leads to different views on the dominant picture? The map of this year’s Copula shows alternative gravitation forces that elude the principles of the new economy and promote deceleration, temporal dislocations, iconography of ruins, pensiveness… In this hole we may found ourselves, at least from time to time.

1    Usp. https://nplusonemag.com/issue-21/the-intellectual-situation/too-fast-too-furious/

 

Spajalica 2015. presents:

ARCHIsquad

Lara Badurina

Filip Cenek

Laura Llaneli

Miron Milić

Žižić/Kožul

 

Spajalica 2015 Calendar

 

Exhibitions

January 30 –  March 5, Mali salon gallery
Žižić/Kožul , Wonderful Things will Happen

March 12 – April 1, Mali salon gallery
Lara Badurina, Homage to Dan Flavin

 

Workshops

March 16 – 20, 6-8 pm, Mali salon gallery
Turbo Work in Progress, mapping of neon signs with the students of the Academy for Applied Arts, Rijeka

Guests lecturers:
Lidija Butković Mićin, Light as a medium in Croatian art from the sixties on / Neon signs of the fifties in Rijeka, March 17 at 6 pm
Neđad Tokalić, Neon signs today, March 19 at 6 pm

Art interventions

January 26 – March 5, in front of the Mali salon gallery
Žižić/Kožul, Inflatable Realities installation

March 18-20, at various venues
Laura Llaneli, Dispersion ¿ ____ ?, site specific concerts with the musicians from Rijeka,
JMZM and Denis Razz, March 18 at 7 pm, Ex-Bernardi
Zoran Majstorović, March 19 at 7 pm, MMSU staircase
Wuná, March 20 at 7 pm, Natural History Museum Rijeka

February 27, at 12-2 pm, opening reception of the Mali salon atrium
ARCHIsquadstreet furniture for leisure, accompanied by the play lists of DJ DETURNO and PERDURABO

March 12
Filip Cenek, sound installation, site-specific
14:00–15:00, Trg Ivana Klobučarića
16:00–17:00, Trg Svete Barbare
18:00–19:00, Narodna čitaonica, Korzo 24
20:00–21:00, Ulica Marka Marulića


March 20 – 26, 10 am – 4 pm, carpark Gomila
Miron Milić, Sketches for the tenants’ Scrapbook, street art

 

Talks in Mali salon

March 4, at 6 pm

Vera Lauf, the Leipzig Museum of Contemporary Art Leipzig: In the Search for Public Space: Urban Transformations and the Revision of Modernist Architecture in Art

Walter Seidl
, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Vienna: Gender Strategies as a Constituent of the Kontakt Art Collection

March 5, at 6 pm

Sanja Stanić
, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split: Shopping Center – social contextualization of the consumer space

Meeting with the authors in Mali salon at 7 pm
Kristian Kožul & Damir Žižić, authors of  the Wonderful Things Will Happen exhibition

 

 

Program manager: Nataša Šuković

Curators: Ksenija Orelj, Sabina Salamon

Copula is part of Soft Control project, www.softcontrol.info/

In cooperation with: Hangar, Barcelona; Futura, Prag; Nomad, Zagreb

Media partners: Kanal RI, Kulturpunkt, Moja Rijeka, Novi list, Radio Sova

Acknowledgement: Shipyard Viktor Lenac; Natural Museum, Rijeka; University Library Rijeka; Museum of Contemporary Art, Zagreb

Supported by:

EU

 “With the support of the Culture Programme of the European Union”

grbmkscgoethe_institutakf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s