Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Spajalica #2 / Copula #2 ▐ 8. 4. – 31. 5. 2014. ▐


Bavimo se svakodnevicom, kolektivno prisvajamo gradski prostor, družimo se, gledamo se oči u oči sa slobodom i tražimo ukidanje mjere slobodnog vremena. Oslanjajući se na model spajalice, kroz povezivanje utopijskih i praktičnih scenarija pokušavamo prepoznati fizičke i simboličke distance između pojedinaca, pojedinaca i institucija, te potaknuti procese povezivanja i uzajamnosti. Umjesto kvadrature ignoriranja i anonimnosti, predlažemo umjetničke intervencije u urbanom tkivu, namijenjene svakodnevnoj upotrebi. Nadovezujmo se na drugačije korištenje prostora društvenosti i slobodnog vremena!

Spajalica #2 stiže sa dvadesetak umjetnika i suradničkih inicijativa između 08. 4. i 31. 5. 2014., s namjerom naglašavanja grada kao mjesta stvaranja društvenih alternativa i opiranja zamarajućim neo-liberalnim i post-tranzicijskim efektima. Privremenim umjetničkim projektima širi se od susjedstva Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, preko glavne pješačke zone do ruba Sušaka, pokušavajući izaći van bjelodanih institucionalnih okvira i muzejskih ograda te potaknuti kreativnu razmjenu i osjećaj zajedništva između različitih ljudi.

Uz izazivanje predrasuda o Muzeju kao bjelokosnoj kuli, ali i vlastitih navika održavanja zadane komfor zone, Spajalica nastavlja aktualne kulturne prakse vezane uz reaktiviranje javnog i urbanog prostora kao mjesta kolektivne namjene. Uz pomoć dvadesetak insajdera i inozemnih aktera, Spajalica želi kontrirati osiromašenju urbanog prostora, sadržanom u smanjenju javne upotrebe i nestajanju neformalnih odnosa. Poticanjem međusobnog povjerenja, zanima nas širenje mogućeg polja djelovanja van utrživih vrijednosti, izmicanje regulacijama i ograničenjima.

Okupljamo suvremene umjetničke prakse koje uznemiruju status quo, ističu prikrivene, premještene ili zanemarene sadržaje u urbanom okruženju, bez obzira kakvim se pristupom ili medijem autori koriste. U medijskom smislu, projekt podržava performativne i participativne radove, radionice, urbane intervencije i outdoor instalacije čija se publika, korisnici ili pak sudionici, ne mogu unaprijed predvidjeti. Zapitkuje, kako prostor možemo koristiti, misliti, osjećati, na način da su socijalne komponente i polazište i cilj.

 Intervencije

08.04. – 11.04., 10 -18 sati
Kreativni Kolektiv Kombinat, Čekaonica za Razvedravanje, urbana intervencija, prolaz kod Malog salona

14.04. – 31.05.
Tanja Vujasinović, Neisporučeni neoni gospodina Lackovića, svjetlosna i video instalacija, zona MMSU i aula MMSU

17.04. – 10.06.
Holger Pohl, 87 sati skulpture, instalacija pred ulazom u MMSU

24.04., u 9:15, 12:00, 15:15, 18:30, 21:05, 00:00 sati
Lucija Ukić i Sanja Gergorić, Tragovi, urbana intervencija, zona MMSU

30.04. i 02.05., u 12 sati
Katze und Krieg, Zlato posvuda, performans, Robna kuća Korzo i pješačka zona Korza

07.05. – 30.05.,   otvorenje 07.05. od 12 do 16 sati
Nika Rukavina u  suradnji s učenicima Građevinske tehničke škole i mentorima Brankom Batričević i Asjom Rukavinom Bikić: Sušačka akcija, urbane intervencije uokruženju Građevinsko tehničke škole

09.05., 12 -15 sati
Mateja Bučar / DUM, The Unnoticed, urbana koreografija, zona MMSU

15.05., u 17 sati
Tajči Čekada, Što je to performans i što ti performeri zapravo rade?, performans, stube kod Hotela Bonavia

15.05. – 18.05., 12 – 14 sati
Petra Mrša u suradnji sa srednjoškolcima, Street (kao) Art, urbane intervencije, ulica Dolac

17.05. i 18.05., 12 – 15 sati
Luiza Margan, Oči u oči sa slobodom, akcija, Spomenik oslobođenja Vinka Matkovića, Delta

20.05., u 16 sati
Stephane Querrec, Tračanje, performans, Korzo

23.05. – 25.5., 10 – 22 sata
Dunja Tišma, Marija Kajapi i Una Rebić, Park(i)gralište, urbana intervencija, parkiralište Delta

26.5. – 31.5., 10 – 20 sati
Čiko i dokoličari, What’s our life / If full of care / You have no time /To stop and stare?, video instalacija, unutarnje stubište MMSU

Izložba

17.04. – 17.05., otvorenje 17.04. u 19 sati  Vodstvo izložbom 24.4. u 19 sati
Igor Eškinja, Ažuriranja, Mali salon

Radionice

03.05., 10 – 14 sati
ARCHIsquad, HitnaArhitektura, otvoreni biro za savjetovanje građana, prolaz kod Malog salona

05.05. – 11.05., 12 – 20 sati
Kruno Jošt i Maja Kohek, Platforma za transdisciplinarne prakse, urbani laboratorij, Gat Karoline Riječke

Šetnje

10.04., 17.04., 24.04., u 11 sati
08.05., 15.5., 22.5., 30.5., u 17 sati
Ivana Lučić, Šetnja po susjedstvu, zona MMSU

Razgovori i predavanja

09.05. i 10.05., 15 – 18 sati, Mali salon

09.05.  
Tema: Jesu li javni prostori zajednički?
Andreja Kulunčić, Zagreb
Raumlabor – Axel Timm, Berlin
Siniša Labrović, Zagreb
Valentina Zrnić Gulin, Zagreb
Zona 00 – Nina Sindičić, Rijeka

10.5.
Tema:Imamo li vremena za dokolicu?
Aaron Schuster, Berlin
Archisquad, Zagreb
Tina Peraica, Zagreb
Kruno Jošt i Maja Kohek, Varaždin

15.05., u 19 sati, Mali salon
Suzana Marjanić, Priroda (u) umjetnosti performansa,

Zatvaranje Spajalice

30.05., 18 – 20 sati, Ambasada studenata Povijesti umjetnosti FF Rijeka, prolaz kod Malog salona

30.05. u 19 sati, Rino Efendić i Pino Ivančić, predstavljanje radova nastalih u suradnji sa stanovnicima Rijeke, Mali salon

 

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣

 Interventions

8/4 – 11/4    10 am – 6 pm
Kombinat Creative Collective, Waiting Room for Brightening, urban intervention, Mali salon passage

14/4 – 31/5
Tanja Vujasinović, Mr. Lacković’s Undelivered Neons, light and video installation, MMSU zone and MMSU hall

17/4 – 10/6
Holger Pohl, 87 hours of sculpture, installation in front of MMSU’s entrance

24/4 at 9:15am, 12am, 3.15pm, 6.30pm, 9.05pm, 12pm
Lucija Ukić and Sanja Gregorić, Traces, urban intervention, MMSU zone

30/4 and 2/5 at 12am
Katze und Krieg, Gold Everywhere, performance, Korzo Shopping Mall and Korzo pedestrian zone

7/5 – 30/5    Opening: 7/5, 12am-4pm
Nika Rukavina in collaboration with students from the Civil Engineering School and mentors Branka Batričević and Asja Rukavina Bikić: Sušak Action, urban interventions in the Civil Engineering School’s surroundings.

9/5   12am – 3pm
Mateja Buččar / DUM, The Unnoticed, urban choreography, MMSU zone

15/5 at 5pm
Tajči Čekada, What is Performance and What Do Performers Actually Do?, performance, Bonavia Hotel stairs

15/5 – 18/5
Petra Mrša in collaboration with high school students, Street (as) Art, urban interventions, Dolac street, 12am – 2pm

17/5 and 18/5    12am – 3pm
Luiza Margan, Eye to Eye with Freedom, action, Monument to Liberation by Vinko Matković, Delta

20/5  at  4pm
Stephane Querrec, Gossip, performance, Korzo pedestrian zone

23/525/5 at 10am – 10pm
Dunja Tišma, Marija Kajapi and Una Rebić, Parkplayground, urban intervention, Delta parking lot

26/531/5  10am – 8pm
Čiko and Idlers, What’s our life / if full of care / You have no time / To stop and stare?, video installation, MMSU’s staircase

 Exhibition

17/417/5  Opening: 17/4 at 7pm    Guided tour: 24/4 at 7pm
Igor Eškinja, Update, Mali salon

Workshops

3/5    10am – 2pm
ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon passage,

5/511/5   12am – 8pm
Kruno Jošt and Maja Kohek, Platform for Transdisciplinary Practices, urban laboratory, Karolina Riječka Pier

Walks

10/4, 17/4, 24/4 at 11am
8/5, 15/5, 22/5, 30/5 at 5pm
Ivana Lučić, Around the Neighbourhood, MMSU zone

Talks and lectures

9/5 and 10/5, 3pm – 6pm, Mali salon
9/5  

Topic: Are public spaces common?

Andreja Kulunčić, Zagreb
Raumlabor – Axel Timm, Berlin
Siniša Labrović, Zagreb
Valentina Zrnić Gulin, Zagreb
Zona 00 – Nina Sindičić, Rijeka

10/5

Topic: Do we have time for leisure?
Aaron Schuster, Berlin
Archisquad, Zagreb
Tina Peraica, Zagreb
Kruno Jošt and Maja Kohek, Varaždin

15/5  at 7pm,  Mali salon
Suzana Marjanić, Nature in/of art of performance

Copula’s finissage

30/5   6pm – 8pm
Embassy of art history students from University of Rijeka, questionnaires for citizens, Mali salon passage

30/5 at 7pm
Rino Efendić and Pino Ivančić, presentation of works made in collaboration with  citizens, Mali salon

Supported by:

EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

grbmkpgzscgoethe_institut insitut

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s