Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka


Leave a comment

Selma Selman – Autoportret / Selfportrait


img_4408

19. 7. / 18,30 h / Korzo 24 > SELMA SELMAN (BIH / USA) – Autoportret / Self-Portrait / Photo by: Tanja Kanazir

Performansom Autoportret Selme Selman, Spajalica u sam centar luke različitosti, prenosi fragment života koji se odvija isključivo na njezinim marginama. Mlada žena, Romkinja u cvjetnoj haljini i srebrnim cipelama, na najfrekventnijem mjestu u gradu, gradskom Korzu, rastavlja perilicu rublja ne bi li je u konačnici sjekirom razbila u komade. Značenje čina mijenja se ovisno o ključu kojim prolaznik raspolaže – dok u centru simboličkog djelovanja vidi ženu, čin poprima formu otpora prema dominantnom diskursu patrijarhalne raspodijele poslova. Kada ugleda Romkinju, forma prelazi u reprezentaciju obiteljskog načina privređivanja – rastavljanja perilice u željezo.  Iako aludira na stereotipne reprezentacije romskog načina privrede, ovaj je čin ujedno i naracija njezine intimne priče. Poigravanjem tradicionalnim načinima ispovijedi, Selma u centar izvedbe autoportreta postavlja vlastito kulturno naslijeđe, kao i predrasude koje ga prate. Odabirom centralne ulice grada za mjesto izvedbe, zrcalo istovremeno okreće sebi i gradu, rekreirajući scene umjetnosti preživljavanja njegove socijalno ugrožene margine prepuštene vlastitim, kreativnim strategijama opstanka.

***

In the performance of Selma Selman, called Self-portrait, Spajalica takes a fragment of life from the city margins and brings it right to the center of this port of diversity. A young woman, of Roma origin, wearing a floral dress and silver shoes, is dismantling a washing machine in the most frequented place in the city, to finally break it down into pieces using an axe. The meaning of this act lies in the spectator’s point of entry – if we see a woman, this symbolic act assumes a form of resistance to the dominant discourse of patriarchic labor division. And if we see a Roma woman, it implies a stereotype depiction of the Roma ways of earning money, but it also tells an intimate story of this young woman. By performing her self-portrait, Selma is challenging the traditional ways of storytelling, placing her own cultural background and all the prejudices that go along with it in the center of her act. Choosing the city’s main street as her stage, she turns the mirror towards herself and the city at the same time, recreating the scenes from the art of living – art of the city’s disadvantaged margins which are left with their own, creative strategies of survival.

Read more:

See more:

Advertisements


Leave a comment

Kristian Kožul i Damir Žižić: Wonderfull Things will Happen


1941458_10203063098293078_5254134377530634467_o
Spajalicu otvara izložba Wonderful Things will Happen tandema Žižić/Kožul. Njezin je sastavni dio instalacija Stvarnost na napuhavanje postavljena na Korzu. Hrpa plažnih rekvizita nasukana je na glavnu urbanu arteriju, od luftića i koluta do inih kupališnih igračaka, s tim da su redom izrađeni od betona. Tvrdi materijal, u kontrastu sa svojim obličjem i očekivanjem mekoće i podatnosti, sugerira podvojenost kao ključ za razumijevanje posttranzicijske realnosti, ali i šire socioekonomske nelagode. Riječ je o raskoraku između službene slike i stvarnoga stanja, čiji ekvivalent uočavamo u prštavoj turističkoj propagandi s jedne te u zbilji betoniranog priobalja s druge strane. Euforija oko uključivanja u društvo prosperiteta, prometnuta devedesetih, danas se pokazuje baš kao Stvarnost na napuhavanje.
U svojim projektima umjetnici istražuju metode, forme i sadržaje kojima marketinška industrija servira ideje sreće i prosperiteta, naizgled dostupne svakom pojedincu. Istražujući prostore realnosti i njezine prezentacije te praznine njihova raskoraka, podjednako ih sve kritiziraju kao spektar faktora neodrživoga stanja stvari. Imaginarij umjetničkih radova stoga podjednako grade simboli jada realnoga društvenog i ekonomskog svijeta (poput plastične boce) i simboli prosperiteta prezentiranoga marketinškog svijeta (šareni artikl).

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢
This year’s Spajalica begins with Žižić and Kožul’s exhibition Wonderful Things will Happen. The main part of this exhibition is an installation called Inflatable Realities, which will be set up in Korzo, Rijeka’s main promenade. Beach accessories, from floats and swim rings to various beach toys, will be stranded on Rijeka’s walkway, but unlike real beach accessories, these are made of concrete. The hard material shatters our expectations of airiness and softness and suggests that ambivalence is the key to understanding our reality of post-transition and socio-economic discomfort. The installation carries the connotations of discrepancy between officially given images and real situations. Such discrepancy can be seen in flashy touristic propaganda on the one hand and shorelines covered in concrete and plastic on the other. It seems that the 1990ies euphoria about inclusion into society of prosperity is nothing but an inflatable reality.
In their work, Kožul and Žižić explore methods, forms and contents that marketing industry uses to paint the false pictures of happiness and prosperity. By exploring reality and the presentation of reality, including the gap standing between these two notions, these artists criticize the state of affairs, describing it as unsustainable.  Therefore, imagery of their works consists of symbols of social and economic misery (a plastic bottle, for example) and symbols of prosperity as presented by world of marketing (a multi-colored commodity).
10945017_10203063097973070_8417518249057116920_o 10959667_10203063099093098_323217084566070993_n 1904213_10203063098333079_3706325363185479581_n 10922679_10203063098973095_33845446507517596_n 10451176_10203063098693088_2556554534130778484_n 10394141_10203063099013096_5072926007349400632_n 1978617_10203063097893068_8035487289761492240_n
 Photos by Poligon

EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”


Leave a comment

Miron Milić : Ima vremena


11096441_10203356142939011_8977371891414576886_n

Urbana svakodnevica na rubu životnosti, markacija brojnih riječkih prostora-spavača uz vidljivo isticanje njihove čudnovate egzistencije, težište je intervencije Mirona Milića. Događa se na ruševnoj zgradi na Gomili, u predjelu staroga grada koje je danas jedno od najviše korištenih riječkih parkirališta. Građevina se doima kao podsjetnik nezgrapnih spojeva prošlosti, s one strane slike o glatkom povijesnom progresu. …u ruševinama postoji nelagodna anatomska podudarnost između prirode, arhitekture i ljudskog tijela. Ruševine utjelovljuju tjeskobu o starenju, komemorirajući i kulturna dostignuća i neuspjehe.1

1 http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/r/ruinophilia/ruinophilia-appreciation-of-ruins-svetlana-boym.html

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

Urban life in the limbo between life and death, Rijeka’s “sleeping” spaces and their weird existence are the focus of the art intervention by Miron Milić. It takes place in an old ruin in Gomila, one of the Rijeka’s busiest parking lots, located in the old town.  The ruin stands as a reminder of ungainly periods of the past, in contrast with pictures of smooth historical progress… Ruins possess an awkward anatomic agreement of nature, architecture and human body. They express the anxiety of aging, commemorating cultural achievements and failures.
Milić uses the front of the Gomila ruin as the base for a mural that attracts bypassers with genre scenes. In the alienated environment of asphalt and wheels, the artist depicts a series of tenant scenes that may be happening behind the decayed walls.

1 http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/r/ruinophilia/ruinophilia-appreciation-of-ruins-svetlana-boym.html

EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”Leave a comment

Laura Llaneli: Disperzija ¿____ ?


Projekt Laure Llaneli, čiji je boravak u Rijeci omogućen podrškom umjetničkog centra Hangar iz Barcelone, bavi se dekomponiranjem i paranjem već postojećega glazbenog uratka, koji nastaje u suradnji s više riječkih bendova. Istražuje mogućnosti zajedničkog rada sa stilski različitim glazbenim sastavima, pri čemu se međusobno razumijevanje događa više po sluhu nego po logici jezika.
Koncertnim sesijama nastoji se otvoriti novi prostor u onomu postojećem, uzimajući u obzir osjetilne i arhitektonske karakteristike triju različitih lokacija. Prostor je istaknut kao rezonantna kutija koja pohranjuje različite osjećaje, ovisno o žicama koje se trzaju za svirku. Pritom Disperzija ¿____ ? nudi i drukčije slušanje glazbe, odstupajući od uobičajenoga frontalnog odnosa između benda i publike.

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

Laura Llaneli, who is visiting Rijeka thanks to cooperation with Hangar centre from Barcelona, deconstructs pieces of music. In this project, Lanelli works together with different music bands from Rijeka and explores the possibilities that such cooperation can offer.  Understanding in this process relies more on hearing and less on the logic of language. The Concert Sessions open the door to a new, different space, hidden within an existing, known space, focusing on its sensory and architectural characteristics of three different locations. The entire space is seen as a resonant box storing different experiences, which are brought to life depending on the strings pulled by music. Dispersion ¿____ ? offers new ways of listening to music, stepping away from the usual, frontal relationship between a band and the audience.


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”


Leave a comment

Izložba: Lara Badurina – Hommage Danu Flavinu


/// 12. 3. – 1. 4. 2015.  ///

MMSU – Mali salon

lara

Izložba Lare Badurine vraća nas umjetnom svjetlu kao generatoru promjenjivih prostornih iskustava. Hommage Danu Flavinu koristi postojeće svjetlosne elemente pronađene u urbanoj infrastrukturi koji kompozicijom, materijalom i likovnim odnosima podsjećaju na Flavinove instalacije. Izložba se sastoji od svjetleće reklame Turbo, replike reklame s nebodera tvrtke Chromos u Zagrebu, koja prijenosom u galerijski kontekst postaje svjetlosna skulptura. Uz Turbo su izložene fotografije svjetlećih objekata, uočenih na različitim urbanim lokacijama, ali u otklonu od estetike urbanih okvira u kojima egzistiraju. Fotografijom izdvojena tijela ne prenose komercijalnu namjenu i dnevnu funkciju, već djeluju apstrahirano i stilizirano.
Izdvajanjem svjetlosnih elemenata iz urbanog u galerijski prostor upućuje se na njihovu prisutnost u našem životu, dok se svakodnevni prostor ulice prepoznaje kao okrilje u kojemu je provedna prikrivena umjetnička intervencija. Pritom Badurina ne prisvaja, pa naknadno stilizira izdvojena rasvjetna tijela kao što to čini Flavin, već prijevodom u medij fotografije postiže stilizacijski učinak, svejedno pod predznakom minimalističke estetike.

Na izložbu se nadovezuju radionica sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti i razgovori s posjetiteljima. Radionica i razgovori polaze od registriranja svjetlosnih instalacija koje su u urbanom krajoliku u funkciji reklame. Fotografijom se propituje prisutnost i vidljivost neonskog svjetla u u širem središtu Rijeke. Otvara se i pitanje koliko je danas ova tehnologija u upotrebi, u kojim kontekstima, ali i što nam to govori o socijalno-ekonomskoj infrastrukturi grada.

Popratni program:

16. – 23.03. od 18 do 20 sati, Mali salon
Turbo Work in Progress, mapiranje svjetlosnih reklama u gradu sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka

Gosti predavači:
Lidija Butković Mićin, Svjetlo kao medij u hrvatskoj umjetnosti od šezdesetih godina / Neonske reklame i natpisi trgovina u Rijeci pedesetih godina, utorak, 17. 03. u 18 sati
Neđad Tokalić, Neonska reklama danas, četvrtak, 19. 03. u 18 sati

Biografija:
Lara Badurina rođena je 1968. u Rijeci. Diplomirala je 1993. i magistrirala kiparstvo na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani 2003. godine. Izlaže od kraja osamdesetih u različitim likovnim medijima, za koje je primila priznanja i nagrade. U posljednjem desetljeću okreće se projektima koji su usmjereni temama iz svakodnevnog života. Svojim recentnim radovima postavlja pitanja o originalnosti umjetničkog djela i nacionalnih okvira umjetničkog djelovanja.
Uz likovnu djelatnost bavi se scenografijom i oblikovanjem svjetla. Članica je i suosnivateljica neprofitnih udruga A3 i Trafik u Rijeci.
www.larabadurina.net

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

The exhibition of Lara Badurina presents artificial lights as generators of different experiences of space.Homage to Dan Flavin uses city lights that, by their composition, material and structure remind of installation art of Dan Flavin. The exhibition shows Turbo, the illuminated advertisement from Chromos Company in Zagreb, which, after being relocated to the gallery context, becomes a real light sculpture.  The exhibition also contains photographs of lighting objects from different locations, but which are isolated from the aesthetics of their urban surroundings. The isolated lighting objects lose their commercial purpose and daily function and turn into abstract and stylized bodies. By taking the lights from urban space and moving them into the gallery, the artist draws attention to presence of these objects in our everyday lives. At the same time, streets become a setting for secret artistic interventions.  In this process, Badurina does not stylize the lights the way Flavin did, in a real space; her stylistic effects are achieved on photographs, but in the very same tradition of minimalist aesthetics.

The exhibition is accompanied with a workshop with students of the Academy of Applied Arts of Rijeka and talks with visitors. The workshops and the talks deal with perception of light installations that function as advertisements in urban landscapes. Using photography, the participants explore the presence and visibility of neon lights in Rijeka’s city center. This process touches on the issue as to how much this technology is used, and in which contexts, but it also illustrates the socio-economic infrastructure of the city.

Biography
Lara Badurina was born in Rijeka in 1968. She graduated in 1993 and earned her Master’s Degree in Sculpting from the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana in 2003. Her works, done in mixed media, have been exhibited since the end of 1980ies and many were awarded. Over the past decade, the artist has focused her attention to projects that explore topics from everyday life. In her recent works, Badurina raises questions about originality of artwork and investigates national frameworks of practicing art.
Lara Badurina’s expertise also lies in scenography and light design. She is a member and co-founder of A3 and Trafik non profit organizations in Rijeka.

www.larabadurina.net


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”


Leave a comment

Filip Cenek


cenek

Temeljem suradnje s Galerijom Futura iz Praga, u sklopu rezidencijalnog programa Kamov, u Rijeci boravi Filip Cenek. Istražuje prikrivene zvučne slojeve grada, koji svoj eho nalaze u pukotinama unutar regularnih struktura, tj. ideji privremenih autonomnih zona koje u osamdesetima inaugurira Hakim Bey. Pozadinska je referenca i kontroverzno poglavlje riječke povijesti, D’Annunzijeva regencija nad Rijekom. Bey ju navodi kao piratsku tvorevinu države-grada, čiji je temeljni postulat glazba, što još nijedan demokratski ustav nije doživio. Koristeći se metodama nađenoga zvučnog materijala, Cenek na različitim lokacijama u užem središtu smješta neočekivane zvukove. Doimaju se poput zvučnog vrtloga koji bi mogao izazvati primat vida u navigaciji urbanim pejzažom.

Poslušajte i pogledajte što nam je odlični Filip Cenek pripremio na ovogodišnjoj Spajalici:

12. 3. 2015. ///////////////////////////

◉ 14 – 15 sati, Trg Ivana Klobučarića
◉ 16 – 17 sati, Trg Svete Barbare
◉ 18 – 19 sati, Narodna čitaonica, Korzo 24
◉ 20 – 21 sati, Ulica Marka Marulića

Više o autoru:
http://monoskop.org/Filip_Cenek

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

Czech artist Filip Cenek is also visiting Rijeka, based on the cooperation with Prague-based Futura Gallery and residency program Kamov. Cenek explores hidden layers of city sounds, sounds that find their echo in the crannies of ordinary structures, or, in other words, in the concepts of temporary autonomous zones introduced in the 1980ies by Hakim Bey. The background reference idea is the controversial chapter in Rijeka’s history, during D’Annunzio’s regency of this city. Bey refers to D’Annunzio’s “state” as the “last pirate utopia”, where the central governing principle was music. By using various audio methods, Cenek plays unexpected sounds at different locations in the city centre. The installation acts like a sound vortex that questions the primacy of vision in navigation through urban landscapes.

Filip Cenek in Copula #3:

12. 3. 2015.  //////////////////////////

◉ 2 – 3 p.m. Ivana Klobučarića square
◉ 4 – 5 p.m. Sveta Barbara square
◉ 6 – 7 p.m. Public Library, Korzo 24
◉ 8 – 9 p.m. Marko Marulić street

More info about the artst:

http://monoskop.org/Filip_Cenek


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”


Leave a comment

Razgovori u Malom salonu //4. 3. i 5. 3. //


Spajalica se nastavlja na aktualne kulturne prakse vezane uz reaktiviranje javnog i urbanog prostora, a dodatno se bavi nesnalaženjem (pozicioniranjem) čovjeka u socijalno-ekonomskom kretanju svjetskog kapitala. K tome dodajemo i dvojbe vezane uz priželjkivanje bolje budućnosti, kojoj možda vrijedi doskočiti svjesnim preusmjeravanjem želja i potreba pojedinaca.

U okviru ovogodišnje Spajalice pozivamo vas na razgovore u Malom salonu:

4.3. u 18 sati

Vera Beate Lauf, Galerija suvremene umjetnosti Leipzig: U potrazi za javnim prostorima: Urbane transformacije i revizija modernističke arhitekture u umjetnosti

Walter Seidl, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Beč: Rodne Strategije kao sastavni dio zbirke Kontakt Art

5.3. u 18 sati

Sanja Stanić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Split: Trgovački centar – društvena kontekstualizacija potrošačkog prostora

Kristian Kožul & Damir Žižić, autori izložbe Wonderful Things Will Happen – susret s autorima

Više:

Vera Beate Lauf, Galerija suvremene umjetnosti Leipzig: U potrazi za javnim prostorima: Urbane transformacije i revizija modernističke arhitekture u umjetnosti

Današnje transformacije urbanog i društvenog života pokrenute su ekonomskom logikom koja uzdiže kulturu konzumerizma. Muzej suvremene umjetnosti u Leipzigu, gradu čiji krajolik doživljava radikalne promjene još od 1989., istražuje odnos umjetnosti i javnog prostora. Potraga za alternativnim rješenjima, koja se odvija putem izložbi, umjetničkih projekata i podrške stvaranju novih radova, vodi do revizije (socijalističkog) modernističkog naslijeđa u tom gradu. U ovom razgovoru nastojat ćemo analizirati pojedina alternativna rješenja, izviđajući kako refleksijama modernizma možemo iznova stvarati javni prostor.

Walter Seidl, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Beč: Rodne Strategije kao sastavni dio zbirke Kontakt Art

Više od četrdeset godina promišljanja i rasprave o granicama i ograničenjima rodnog identiteta, uključujući i standardizacije i transgresije tjelesnog izgleda i unaprijed zadanih konstrukcija društvenog ponašanja, dovelo je do razvoja raznih umjetničkih tendencija koje se bave rodnim odnosima i načinima na koje te odnose svakodnevno doživljavamo. Kao i u SAD-u, u zapadnoj i istočnoj Europi još od šezdesetih godina 20. stoljeća traje kulturna revolucija koja je uzdrmala i promijenila poimanje rodnih odnosa. Vizualni i performativni umjetnici posebno zadiru u dominirajuću, konzervativnu i restriktivnu stvarnost te na temelju specifičnih pitanja grade vlastitu, umjetničku stvarnost. Mnogi suvremeni umjetnički radovi koji se bave poviješću rodnih odnosa posežu u šesto desetljeće, svjesni njegove važnosti za današnje umjetničke strategije.

Sanja Stanić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Split: Trgovački centar – društvena kontekstualizacija potrošačkog prostora

Suvremeni trgovački centar nastaje kao odgovor na društvene promjene, potrošačke i socijalne potrebe poslijeratnog, američkog suburba. Produkt specifičnog potrošačkog društva i potrošačke kulture, postao je globalni fenomen koji uvjetuje homogenizaciju potrošnje i potrošačkog ponašanja. Tajna uspješnosti trgovačkog centra je u potrošnji koja je uklopljena u vrijeme i aktivnosti dokolice, dok se odvija u prostoru ugode, udobnosti i sigurnosti. Radi se o prostoru privida, implozija, simulacija i ambivalencija. Artificijelno okruženje, u kojem se preklapaju arhitektura i dizajn s potrošaštvom, ima materijalne, ali i nematerijalne negativne efekte na pojedinca. U Hrvatskoj su trgovački centri u ekspanziji i još će duže vrijeme biti naša boravišta, ispunjavajući tako svoju ulogu afirmatora konzumerizma kao načina života, međutim, njihova je budućnost izvjesna. U svijetu kratkotrajnosti i brzog zasićenja, dok se govori o sumraku i mrtvim mallovima, postmodernom potrošaču već se nude nove atrakcije postmall svijeta.

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

Talks in Mali salon

March 4, at 6 pm

Vera Lauf, the Leipzig Museum of Contemporary Art Leipzig: In the Search for Public Space: Urban Transformations and the Revision of Modernist Architecture in Art

Recent transformations in urban and social life were driven by economic logics in which the rise of a consumer culture came to the fore. The Museum of Contemporary Art in Leipzig (gfzk), located in a city in which radical changes in the urban landscape took place after 1989 – has put a focus on the relationship between art and public space in several projects. Through exhibitions, art projects in the city and by commissioning new art works the search for alternatives to the dominant economic logics lead to a revision of the (socialist) modernist heritage of the city of Leipzig. The talk will analyse the alternatives, which were presented through these projects, and will discuss how a reflection of modernism is able to provide the re-creation of a public space.


Walter Seidl
, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Vienna: Gender Strategies as a Constituent of the Kontakt Art Collection

More than forty years of reflecting on and discussing the boundaries and restrictions of sexual identity, standardizations and transgressions of physical appearance and mentally preconfigured constructions of social behavior have given rise to a plethora of artistic outputs on the theme of gender relations and its everyday perception. As in the USA, both in Western and Eastern Europe, a cultural revolution has taken place since the sixties that has fundamentally changed gender relations. In particular, visual and performative artists have tried to cut into the dominant, conservative and restrictive reality but also to carve out their own artistic realities on specific issues.
What is at stake in many current artworks that try to link up to the history of gender relations are references to the historically important decade of the 1960s and the lingering relevance for present artistic strategies.

March 5, at 6 pm

Sanja Stanić
, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split: Shopping Center – social contextualization of the consumer space

Shopping malls developed as a response to social changes and consumer needs of the American suburbs after the Second World War. This product of the specific consumer society and its culture of spending has grown into a global phenomenon that dictates the homogenization of consumption and consumer behavior. The secret to the success of shopping centers lies in the consumption that is incorporated in leisure activities, consumption that takes place in spaces of comfort and security. However, these are the spaces of illusions, implosions, simulations and ambivalence. Artificial surroundings, which join architecture and design with consumption, produce negative effects on individual, both in material and spiritual sense. Shopping centers in Croatia are still in expansion. They will continue to be our habitats for a long time, playing their role of incorporators of consumerist way of life. However, their future is predictable and known. In this world of ephemeral joys, fast satiation and “fading malls”, postmodern consumers have already been offered new attractions of a “post-mall” world. 

Meeting with the authors in Mali salon at 7 pm
Kristian Kožul & Damir Žižić, authors of  the Wonderful Things Will Happen exhibition


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”