Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

ANA PEČAR – Oštrije nego ikad / Sharper Than Ever

Leave a comment


ogenj-voda-1-of-1-7

Ana Pečar – Oštrije nego ikad / Sharper Than Ever, video projection;  Savjetnik na projektu / Project advisor: Jani Košnik; 1. 10. / 10 – 18 h / RiHub /exBernardi, Ivana Grohovca 1

 

Trećim činom Spajalice, video radom Ane PečarOštrije nego ikad, migriramo dalje uz Rječinu, obrnutim tokom od centra grada u kojem teče opkoljena bivšim industrijskim pogonima. Pratimo je sve do skrivenog klanca tek nekoliko koraka uzvodno, gdje se razotkriva kao subjekt velike mitološke snage i ljepote. Kadrovima slijedimo neprekidni tok rijeke suprotstavljen statičnim prizorima nepomičnog kamenja koja svoju povijest kretnje bilježe tek u brazdama koje im je utisnula voda. Povlačenjem prema izvoru pronalazimo zapanjujuće vizure, gotovo utopijske međuigre elemenata – svjetla, vode, vjetra i raznih stvorenja, životinjskih stanovnika Rječine. Obrnutim tokom postepeno se udaljavamo od posljedica logike ljudskog utjecaja na okoliš da bismo, približavajući se izvoru, pronašli fragmente iracionalne drame u kojima priroda, još uvijek prisutna, nastavlja biti ohrabrujućim simptomom opstanka. Putanju čovječanstva ne pronalazimo više u logici ideje kontinuiranog progresa, već u oštrijem nego ikad povratku svojoj osnovnoj bazi – prirodi.

***

In the third act of Spajalica, the video work by Ana Pečar, Sharper Than Ever, takes us further away from the city centre, where the Rječina river flows surrounded by industrial plants. We follow it all the way to a hidden gorge, just a short walk upstream, where it reveals itself as the presence of immense mythological power and beauty. Video frames capture the unbroken river stream set against the static scenes of inert rocks whose history of movement is inscribed in its grooves by the flows of this river. Moving on towards the river source, we come across amazing vistas and we witness almost utopian interplays of elements – light, water and wind, together with a variety of creatures that inhabit the Rječina. Migrating in this direction, away from the city, we gradually remove ourselves from the consequences of human impact on the environment and, approaching the river source, we find fragments of an irrational drama in which nature continues to be a reassuring symptom of survival. The trajectory of humanity cannot be found any more in the idea of continuous progress, but in the turn, sharper than ever, backwards to its basics – nature.

Read more:

See more / Still frames by Ana Pečar / Photos by Tanja Kanazir:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s