Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Izložba: Lara Badurina – Hommage Danu Flavinu

Leave a comment


/// 12. 3. – 1. 4. 2015.  ///

MMSU – Mali salon

lara

Izložba Lare Badurine vraća nas umjetnom svjetlu kao generatoru promjenjivih prostornih iskustava. Hommage Danu Flavinu koristi postojeće svjetlosne elemente pronađene u urbanoj infrastrukturi koji kompozicijom, materijalom i likovnim odnosima podsjećaju na Flavinove instalacije. Izložba se sastoji od svjetleće reklame Turbo, replike reklame s nebodera tvrtke Chromos u Zagrebu, koja prijenosom u galerijski kontekst postaje svjetlosna skulptura. Uz Turbo su izložene fotografije svjetlećih objekata, uočenih na različitim urbanim lokacijama, ali u otklonu od estetike urbanih okvira u kojima egzistiraju. Fotografijom izdvojena tijela ne prenose komercijalnu namjenu i dnevnu funkciju, već djeluju apstrahirano i stilizirano.
Izdvajanjem svjetlosnih elemenata iz urbanog u galerijski prostor upućuje se na njihovu prisutnost u našem životu, dok se svakodnevni prostor ulice prepoznaje kao okrilje u kojemu je provedna prikrivena umjetnička intervencija. Pritom Badurina ne prisvaja, pa naknadno stilizira izdvojena rasvjetna tijela kao što to čini Flavin, već prijevodom u medij fotografije postiže stilizacijski učinak, svejedno pod predznakom minimalističke estetike.

Na izložbu se nadovezuju radionica sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti i razgovori s posjetiteljima. Radionica i razgovori polaze od registriranja svjetlosnih instalacija koje su u urbanom krajoliku u funkciji reklame. Fotografijom se propituje prisutnost i vidljivost neonskog svjetla u u širem središtu Rijeke. Otvara se i pitanje koliko je danas ova tehnologija u upotrebi, u kojim kontekstima, ali i što nam to govori o socijalno-ekonomskoj infrastrukturi grada.

Popratni program:

16. – 23.03. od 18 do 20 sati, Mali salon
Turbo Work in Progress, mapiranje svjetlosnih reklama u gradu sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka

Gosti predavači:
Lidija Butković Mićin, Svjetlo kao medij u hrvatskoj umjetnosti od šezdesetih godina / Neonske reklame i natpisi trgovina u Rijeci pedesetih godina, utorak, 17. 03. u 18 sati
Neđad Tokalić, Neonska reklama danas, četvrtak, 19. 03. u 18 sati

Biografija:
Lara Badurina rođena je 1968. u Rijeci. Diplomirala je 1993. i magistrirala kiparstvo na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani 2003. godine. Izlaže od kraja osamdesetih u različitim likovnim medijima, za koje je primila priznanja i nagrade. U posljednjem desetljeću okreće se projektima koji su usmjereni temama iz svakodnevnog života. Svojim recentnim radovima postavlja pitanja o originalnosti umjetničkog djela i nacionalnih okvira umjetničkog djelovanja.
Uz likovnu djelatnost bavi se scenografijom i oblikovanjem svjetla. Članica je i suosnivateljica neprofitnih udruga A3 i Trafik u Rijeci.
www.larabadurina.net

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

The exhibition of Lara Badurina presents artificial lights as generators of different experiences of space.Homage to Dan Flavin uses city lights that, by their composition, material and structure remind of installation art of Dan Flavin. The exhibition shows Turbo, the illuminated advertisement from Chromos Company in Zagreb, which, after being relocated to the gallery context, becomes a real light sculpture.  The exhibition also contains photographs of lighting objects from different locations, but which are isolated from the aesthetics of their urban surroundings. The isolated lighting objects lose their commercial purpose and daily function and turn into abstract and stylized bodies. By taking the lights from urban space and moving them into the gallery, the artist draws attention to presence of these objects in our everyday lives. At the same time, streets become a setting for secret artistic interventions.  In this process, Badurina does not stylize the lights the way Flavin did, in a real space; her stylistic effects are achieved on photographs, but in the very same tradition of minimalist aesthetics.

The exhibition is accompanied with a workshop with students of the Academy of Applied Arts of Rijeka and talks with visitors. The workshops and the talks deal with perception of light installations that function as advertisements in urban landscapes. Using photography, the participants explore the presence and visibility of neon lights in Rijeka’s city center. This process touches on the issue as to how much this technology is used, and in which contexts, but it also illustrates the socio-economic infrastructure of the city.

Biography
Lara Badurina was born in Rijeka in 1968. She graduated in 1993 and earned her Master’s Degree in Sculpting from the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana in 2003. Her works, done in mixed media, have been exhibited since the end of 1980ies and many were awarded. Over the past decade, the artist has focused her attention to projects that explore topics from everyday life. In her recent works, Badurina raises questions about originality of artwork and investigates national frameworks of practicing art.
Lara Badurina’s expertise also lies in scenography and light design. She is a member and co-founder of A3 and Trafik non profit organizations in Rijeka.

www.larabadurina.net


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s