Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Čiko and Idlers – What’s our life / If full of care / You have no time / To stop and stare?

Leave a comment


video, MMSU’s staircase

26/5 – 31/5

Čiko and Idlers, What's our life / If full of care / You have no time / To stop and stare?, video installation

Čiko: Nataša Antulov / concept
Idlers / Dokoličari: Nebojša Zelić, Zdravko Tovilović, Tamara Dugandžija
Camerawoman / Snimateljica: Tamara Dugandžija
Editing / Montaža: Tamara Dugandžija, Ana Jurčić
Production: MMSU
Video 9′ 53”

The work WHAT’S OUR LIFE / IF FULL OF CARE / YOU HAVE NO TIME / TO STOP AND STARE? covers a specific concept of action in leisure. Čiko and Idlers are trying to draw a line between something that can be recognised as an activity of relax from work as opposed to leisure activity. Assuming that spontaneity is one of the basic requirements for leisure, they are trying to translate the limits of production of spontaneity we find in the dance medium into those that can be created in the video art medium. The related question is, how to produce spontaneity in watching? Does our view always achieve spontaneity while it watches or, like dance, does it sometimes need to create limits, tasks to generate a spontaneous action? How can we inspire the cognitive choreography of a viewer that could, within limits, entail elements of spontaneous activity.

Čiko and Idlers
The Čiko and Idlers group was established in December 2013. In their work they focus on the importance of having leisure time and the analysis of the very notion of leisure time. Čiko and Idlers are Nataša Antulov, Nebojša Zelić, Zdravko Tovilović, Tamara Dugandžija.

Rad WHAT’S OUR LIFE / IF FULL OF CARE / YOU HAVE NO TIME / TO STOP AND STARE? bavi se specifičnom koncepcijom akcije u stanju dokolice pri čemu nastoji ocrtati granicu između nečega što možemo prepoznati kao aktivnost odmora od rada u odnosu na aktivnost dokolice. Odlučili smo preispitati aktivnost konzumiranja umjetničkog rada unutar slobodnog vremena ili točnije, dokolice.
Uzimajući kao pretpostavku da je spontanitet jedan od temeljnjih predispozicija za ostvarivanje dokolice, nastojali smo prevesti okvire proizvodnje spontaniteta koje pronalazimo u mediju plesne umjetnosti u one koji se mogu kreirati u mediju video umjetnosti. Kako proizvesti spontanitet u gledanju? Da li naš pogled uvijek ostvaruje spontanitet dok vrši aktivnost gledanja ili je, kao u plesu, ponekad potrebno stvoriti okvire, zadatke koji će generirati spontantanu akciju? Postoji li neki red u promatranju? Što je potrebno izostaviti iz slike, a što je potrebno uvesti u sliku da bi se potakla kognitivna koreografija promatrača koja bi unutar danog okvira mogla imati elemente spontane aktivnosti?
Može li aktivnost dokolice (a da joj to nije svrha) proizvesti novo činjenje i stvaranje čiji nužni ishod nije proizvod već aktivnost sama?

Čiko i dokoličari
Grupa Čiko i dokoličari osnovana je u prosincu 2013. godine. U svojem radu koncentrira se na važnost imanja slobodnog vremena kao i na analizu značenja pojma slobodnog vremena. Grupu čine Nataša Antulov, Nebojša Zelić, Zdravko Tovilović, Tamara Dugandžija.


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s