Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Nika Rukavina with students from the Civil Engineering School Rijeka – Sušak Action

Leave a comment


Urban interventions in the Civil Engineering School’s surroundings

7/5 – 30/5    Opening: 7/5, 12am-4pm  /  07.05. – 30.05., otvorenje: 07.05. od 12 do 16 sati

Nika Rukavina in collaboration with students from the Civil Engineering School and mentors Branka Batričević and Asja Rukavina Bikić: Sušak Action, urban interventions in the Civil Engineering School’s surroundings.

Nika Rukavina u  suradnji s učenicima Građevinske tehničke škole i mentorima Brankom Batričević i Asjom Rukavinom Bikić: Sušačka akcija, urbane intervencije uokruženju Građevinsko tehničke škole.

Nika Rukavina in collaboration with students from the Civil Engineering School and mentors Branka Batričević and Asja Rukavina Bikić: Sušak Action, urban interventions in the Civil Engineering School’s surroundings.

The SUŠAK ACTION  by Nika Rukavina is conceived as a series of interventions in collaboration with the students from the Civil Engineering School, and mentors Branka Batričević and Asja Rukavina Bikić.

Walking together through the streets of Sušak the teenagers explore abandoned spaces. They explain their views on these spaces, share their wishes, name the missing contents they think would make their neighbourhood more pleasant for living and schooling. After the walk, research about the historical and social factors determining public spaces follows. The aim is to motivate the students to articulate their own wishes and devise the contents to satisfy their needs. The Sušak Action questions civic involvement, especially among the youth, in the shaping of living space. It attempts to motivate the local community and city administration to consider revitalisation needs in this part of the city.

Nika Rukavina was born in 1980 in Rijeka and graduated from the School of Applied Art and Design, Department of Sculpture Design. After that she graduated from Accademia di Belle Arti in Venice, Italy, under professor A. Grassi. She won the Ivo Kalina Award, City of Rijeka Award for best exhibition in 2009 (VIA international project) and the first prize of the Croatian Association of Visual Artists of Rijeka at the Exhibition 60+1 – Expanded Media in the multimedia category. She pursues multimedia, performance and painting.

SUŠAČKA  AKCIJA  Nike Rukavine odvija se kao niz urbanih intervencija u  suradnji s učenicima Građevinsko tehničke škole i mentoricama Brankom Batričević i Asjom Rukavina Bikić.

Zajedničkom šetnjom kroz ulice Sušaka učenici istražuju napuštene prostore. Iskazuju kakav odnos imaju prema tim prostorima, kakve su njihove želje, koji su sadržaji koji nedostaju da im kvart učine ugodnijim, i življim i životnijim. Nakon šetnje slijedi istraživanje o povijesnim, društvenim i ekonomskim faktorima koji određuju javne prostore. Cilj je potaknuti učenike da artikuliraju vlastite želje i osmisle sadržaje koji će zadovoljiti njihove potrebe. Sušačka akcija propituje uključenost građana, a osobito mladih, u oblikovanje životnog prostora. Kreiranjem fiktivnih, privremenih izloga i pročelja, nastoji potaknuti lokalno stanovništvo i gradsku upravu na razmišljanje o potrebama revitalizacije ovog dijela grada.

Nika Rukavina, rođena je 1980. u Rijeci. Završila srednju Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci, odjel Kiparskog dizajna. Diplomirala na Accademia di Belle Arti u Veneciji u klasi prof. A. Grassija. Jedna od dobitnica Nagrade Ivo Kalina, Nagrade Grada Rijeke za najbolju izložbu u 2009. god. ( VIA međunarodni projekt ), te je dobitnica Prve Nagrade Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka na „Izložbi 60+1 – prošireni mediji“ u kategoriji Multimedija. Bavi se multimedijom, performansima te slikarstvom.

Nika Rukavina in collaboration with students from the Civil Engineering School and mentors Branka Batričević and Asja Rukavina Bikić: Sušak Action, urban interventions in the Civil Engineering School’s surroundings.

Nika Rukavina with students from the Civil Engineering School Rijeka – Sušak Action Nika Rukavina with students from the Civil Engineering School Rijeka – Sušak Action


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s