Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

ARCHIsquad – UrgentArchitecture / HitnaArhitektura


An open architectural counselling / Otvoreno arhitektonsko savjetovalište

3/5    10am – 2pm, Mali salon passage
03.05., 10 – 14 sati , prolaz kod Malog salona

ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon

An open architectural counselling, UrgentArchitecture, is a project about small useful changes in living.
Set up as a portable office with reference library, UrgentArchitecture explores existing residential conditions and needs of residents/citizens, with the aim of improving individual and collective living habits and spaces of co-existence in a certain neighbourhood or local community. It comprises an advertising campaign, distributing fliers and placing posters in the streets of Rijeka, inviting citizens to participate and share their residential experiences and needs. Based on the exposed issues, a team of experts provides concrete solutions about how small investments, not necessarily of financial but also of emotional nature, e.g. discovering space in terms of respect and care, can change the built world for the better. One’s own home is just a beginning, generating awareness of space and built environment, both individual and collective.

ARCHIsquad – a squad for the architecture of conscience – is a Zagreb-based open platform that uses research, educational and constructive project in multi-disciplinary collaborations and engages the local community in the field of socially responsible architecture. ARCHIsquad contributes to the building of a society in which responsible architecture inspires synergy between individuals and institutions to changes in the environment to make public space, as well as good private space, everyone’s privilege.
The project UrgentArchitecture was initiated at Prozori Gallery in Peščenica (Zagreb) in 2011 and performed at Vizura Aperta Festival in 2011 in Momjan (Istria). This project of citizens’ open architectural counselling was performed thanks to the immediate work with Novi Zagreb citizens as part of the exhibition Socialism and Modernity of Zagreb’s Museum of Modern Art in 2012 and also at the 2nd Architecture Days in Zagreb (DAZ, 2012) with the subject of housing in the 21st century.

hitnaArhitektura – otvoreno arhitektonsko savjetovalište – projekt je o malim korisnim promjenama u stanovanju.
Postavljena kao prijenosni ured s bibliotekom, hitnaArhitektura istražuje postojeće stambene uvjete i potrebe stanara-građana, s ciljem poboljšanja individualnih i kolektivnih navika stanovanja, te prostora suživota u određenoj gradskoj četvrti ili lokalnoj zajednici. Projekt funkcionira kao otvoreno arhitektonsko savjetovalište građana, a sastoji se od akcije oglašavanja – dijeljenja letaka i lijepljenja plakata na ulicama grada Rijeke, pozivajući građane na sudjelovanje i dijeljenje svojih stambenih iskustava i potreba. Na temelju predstavljenih problema tim stručnjaka pruža što konkretnija rješenja, o tome kako malim investicijama, ne nužno financijske nego čak emotivne prirode, primjerice o otkrivanju prostora u terminima poštovanja i brige o njemu, možemo mijenjati izgrađeni svijet na bolje. Vlastiti dom je tek
početak, iz kojega svijest o prostoru i izgrađenom okolišu, kako individualnom, tako i kolektivnom, raste.

ARCHIsquad – odred za arhitekturu savjesti – otvorena je platforma iz Zagreba koja je kroz istraživačke, edukativne i gradbene projekte unutar interdisciplinarnih suradnji i uz uključivanje lokalne zajednice – angažirana u polju društveno odgovorne arhitekture. ARCHIsquad doprinosi stvaranju društva u kojem odgovornom arhitekturom potiče sinergijsko djelovanje pojedinaca i institucija na promjene okruženja kako bi javni prostor, kao i kvalitetni privatni prostor, bio privilegij svih. Projekt „hitnaArhitektura“ pokrenut je u Galeriji Prozori na Peščenici (Zagreb) 2011. godine, izveden je u sklopu festivala Vizura Aperta 2011. u Momjanu (Istra). Ovaj projekt otvorenog arhitektonskog savjetovališta građana izveden je i u neposrednom radu sa stanovnicima Novog Zagreba u sklopu izložbenog projekta ‘Socijalizam i modernost’ Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu 2012., također i na 2. Danima zagrebačke arhitekture (DAZ, 2012.) s temom Stanovanje u 21.stoljeću.

http://www.archisquad.hr/

ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon passage ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon passage

ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon ARCHIsquad, UrgentArchitecture, open counselling office for citizens, Mali salon


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Comments are closed.