Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Lucija Ukić and Sanja Gergorić – Traces/Tragovi

Leave a comment


Interventions, Mali salon gallery zone

20/5  at 9:15am, 12am, 3.15pm, 6.30pm, 9.05pm, 12pm

Lucija Ukić i Sanja Gergorić, Tragovi, urbana intervencija, zona MMSU

Sanja Gregorić and Lucija Ukić analyse the transience of time, observe micro-transitions and almost invisible changes caused by the flow of time. The chosen space for their intervention TRACES is city centre, with a large number of people passing. The intervention is minimal and at first sight unnoticeable, and focuses on existing objects in space the people pass by every day but never notice. By drawing the shadows of found objects at a certain time of day and writing down the date and time, they mark the moment of these objects in time. Perhaps a passer-by will stop and take a look at it. The object becomes its own sundial, awaiting the moment when its recorded and real shadow will completely coincide.

Sanja Gregorić and Lucija Ukić are fourth-year students of sculpture at the Academy of Applied Arts in Rijeka. Exploration of movement and traces of movement left in space is a common trait of these two young artists in creating perceptive spatial interventions. Their interest focuses on stage and light design.

Sanja Gergorić i Lucija Ukić tematiziraju prolaznost vremena, zagledavaju se u mikro-prijelaze i gotovo nevidljive promjene koje protok vremena donosi. Odabrani prostor za intervenciju TRAGOVI je centar grada kojim prolazi velik broj ljudi. Intervencija je minimalna i neuočljiva na prvi pogled, a zahvaća postojeće predmete u prostoru kraj kojih ljudi svakodnevno prolaze, previđajući ih. Iscrtavanje sjena zatečenih predmeta u određeno vrijeme dana i zapisivanja datuma i sata, bilježi trenutak predmeta u vremenu. Tako običan predmet postaje vlastiti sunčev sat, išekujući trenutak kada će se u potpunosti preklopiti njegova zabilježena i realna sjena.

Sanja Gregorić i Lucija Ukić studentice su 4. godine kiparstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Promišljanje pokreta i relacija koji pokret ostvaruje i ostavlja u prostoru zajedničko je u kreiranju perceptivnih prostornih intervencija ovih dviju mladih autorica čiji su interesi usmjereni i na osmišljavanje scenskih prostora te svjetlo.


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s