Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Exhibition: Igor Eškinja – Update/Ažuriranja

Leave a comment


Izložba / Exhibition

Mali salon, 17/4 – 17/5
Opening: 17/4 at 7pm

Guided tour: 24/4 at 7pm

Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon

Proteklih sedam godina od posljednje samostalne izložbe održane u Malom salonu Eškinja koristi kao vremenski i sadržajni okvir nove izložbe Ažuriranja.
Propitivanje mogućnosti i granica opažanja i dalje je u središtu umjetnikova interesa. Minimalni prostorni zahvati sa jednostavnim, mahom potrošnim materijalima, ostaju bazirani na prijelazima između dvije i tri dimenzije, između materijalnosti i dematerijalizacije, vidljivog i prikrivenog. Spojem teksta i slike, Eškinja bilježi vlastitu umjetničku biografiju, a da pritom proigrava uobičajeni faktografski pristup. Slikovni se materijal direktno odnosi na dosadašnje radove, u vidu foto-reprodukcija, dokumentacije postava ili popratnih elemenata određene izložbe. Tekstovi su pak prisvojeni iz različitih područja, od domene društvenih mreža, područja suvremene umjetnosti, do Gestalt psihologije. Sagledani sami za sebe izgledaju kao opća mjesta, generički izrazi koji bi mogli stajati uz vrlo različite fenomene. Pokretljiv međuprostor slike i teksta otvara pitanja o manipulaciji čitanjem/gledanjem, o mjestima krivog tumačenja, nastajanju šumova i nesporazuma.
Na općoj razini izložba postaje povod za propitivanje načina filtriranja informacija i održavanja pažnje u hiper medijaliziranom svijetu. Na onoj umjetničkoj ispostavlja se kao poziv za promišljanje statusa suvremenog umjetnika, osobito njegove nomadske pozicije, rastegnute između brze i bespoštedne dinamike međunarodne scene te usporenosti lokalnog konteksta i uvjeta produkcije. Stoga ne iznenađuje da su izloženi citati pretežno na engleskom jeziku, u dosluhu sa crnohumornim radom Mladena Stilinovića iz 1992., An Artist Who Cannot Speak English Is No Artist. (…)

Kustosice: Ksenija Orelj, Sabina Salamon

Seven years have passed since Igor Eškinja’s last exhibition in Rijeka’s Mali Salon gallery. It is precisely this seven-year period that serves as the content and the timeframe of the artist’s new exhibition titled Update.
Exploration of possibilities and boundaries of observation remains the center of the artist’s interest. Minimum spatial interventions by using simple, mostly expendable materials are still based on the transitions between two or three dimensions, between materiality and dematerialization, the visible and the invisible. In combining text and image, Eškinja gives an artistic autobiography, but at same time he plays with the standard “factographic” approach. The image is directly related to the artist’s previous artwork and includes photo-reproductions and records or details of exhibitions. The accompanying texts are taken from different areas, starting from social networking and contemporary art to gestalt psychology. If observed separately, they stand out as common places, generic expressions that accompany different phenomena. The moveable space between the text and image poses questions as to how reading and watching can be manipulated; it raises issues of misinterpretation, communication noise and misunderstanding.
Generally speaking, the exhibition encourages the viewers to explore ways of filtering information and preserving their focus in the “hypermedialized” world. On an artistic level, the exhibition may be interpreted as an invitation to revise contemporary artists’ position in the world, especially their nomadic state, stretched between the fast and ruthless dynamics of the international scene and the slow motion of the local surroundings. Hence, one should not be surprised that the exhibition’s citations are mostly in English, which reminds us of the black humor of Mladen Stilinović’s work from 1992: An Artist Who Cannot Speak English is No Artist.

curators: Ksenija Orelj, Sabina Salamon

Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salonIgor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salonIgor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon

Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon (14) Igor Eškinja, Ažuriranja/Update, Mali salon


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s