Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Tanja Vujasinović – Mr. Lacković’s Undelivered Neons

Leave a comment


Installations

14/4 – 31/5 2014

Tanja Vujasinović - Mr. Lacković’s Undelivered Neons, light and video installation

The work MR. LACKOVIĆ’S UNDELIEVERED NEONS by Tanja Vujasinović comprises neon lighting installed on the facades in the city centre and a video displayed in the hall of the MMSU. The location of luminaries chosen by the artist oppose the expected commercial context of neon commercials, because the intervention speaks about the death of technology, whose life span coincides with M. Lacković’s. Neons come from Mr. Lacković’s workshop, from back in the 1950s, when he was a high schooler and one of the first experts who worked with neon in our region, to his retirement in 2009, when the possibility of making money from a trade that gave way to the new LED technology, burdened by controversial energy regulation, suddenly disappeared. As he spent a large portion of it in the USA, the country of countless neon cities, the video work intertwines the scenes of undelivered neons and scenes from William Klein’s Broadway by Light (1958). Klein’s fast-paced shots symbolise birth and life and fascination with neon, while the slow and long Croatian shots depict the decay and ending of a technology once extremely linked to urban landscape.

Tanja Vujasinović, born in Zagreb, graduated in sculpture in 1999 from the Zagreb Academy of Fine Arts and got her Master’s degree in fine art from Central Saint Martins College of Art and Design in London. She has won several fellowships and awards for her work and exhibited at numerous solo and group exhibitions in Croatia, Hungary, Switzerland, Slovenia and United Kingdom. In her work Tanja uses different media, including sculpture, installation, photography, video and sound.

Rad Tanje Vujasinović NEISPORUČENI NEONI GOSPODINA LACKOVIĆA obuhvaća neonsku rasvjetu postavljenu na fasade u središtu grada te video izložen u auli MMSU-a. Lokacije rasvjetnih tijela koje autorica bira suprotni su očekivanom komercijalnom kontekstu neonskih reklama, jer intervencija govori o odumiranju tehnologije, čiji se vijek poklapa sa životnim vijekom gospodina Lackovića. Neonska rasvjeta dolazi iz njegove radionice u vremenskom rasponu od pedesetih godina 20. stoljeća. Kao srednjoškolac se počeo baviti neonom te postao jedan od glavnih stručnjaka na ovim prostorima, do umirovljenja (2009.), kada nestaje mogućnost zarade od obrta koji pod spornim energetskim regulativama ustupa mjesto novoj LED tehnologiji.  Kako je dio radnog vijeka proveo u SAD-u, zemlji brojnih neonskih gradova, video rad se odvija u ispreplitanju kadrova postavljanja njegovih neisporučenih neona s kadrovima iz filma Williama Kleina Brodway by Light (1958.). Brzi kadrovi Kleinovog filma simboliziraju rođenje i uspon te fascinaciju neonom, dok spori i dugi hrvatski kadrovi ocrtavaju odumiranje tehnologije, nekad izrazito vezane na gradski krajolik.

Tanja Vujasinović, rođena u Zagrebu, diplomirala kiparstvo 1999. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2006. godine magistrirala Fine Art na Central Saint Martins College of Art and Design u Londonu. Dobitnica je nekoliko stipendija i nagrada za svoj rad. Izlagala na više solo i skupnih izložbi u Hrvatskoj, Mađarskoj, Švicarskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji. U radu se koristi različitim medijima uključujući skulpturu, instalaciju, fotografiju, video i zvuk.

postavljanje

Tanja Vujasinović - Mr. Lacković’s Undelivered Neons, light and video installation

Tanja Vujasinović - Mr. Lacković’s Undelivered Neons, light and video installation


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s