Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Kreativni Kolektiv Kombinat – Waiting Room for Brightening

Leave a comment


Urban intervention, Mali salon passage

8/4 – 11/4    10 am – 6 pm

Kreativni Kolektiv Kimbinat, Mokoš

With WAITING ROOM FOR BRIGHTENING Kreativni Kolektiv Kombinat intervenes in passage between Mali salon and Radio Rijeka. The space currently possesses a specific function, the obvious one – as architecture and transportation: passers-by and pedestrians use it as a shelter from the rain, they wait for someone, they use it as a shortcut from Korzo – the high street – to its background. Despite its transit function, the passage carries a potential of a changed function: painting a playful sky on the existing ceiling would make it a place of temporary brightening. In the spirit of joyful and forgotten stories of Slavic pagan beliefs, the visitors are welcomed by the clouds and their makers – Mokoš and Veles, who blow away the webs of clouds. The passage will temporarily become a waiting room of bright forecasts, an expectation of better times.

Rijeka’s Kombinat Creative Collective (Kreativni Kolektiv Kombinat) consists of young people of different artistic and cultural backgrounds, who focus their expertise, experiences, interests and ideas on the social sphere of expression, stimulation, creation, destruction (…) of culture. It grew as an initiative by a group of colleagues, co-workers and friends who, each from their own professional domain and using different skills launched the Kombinat Creative Collective. They are interested in media, art, visual and public space and representations.

S ČEKAONICOM ZA RAZVEDRAVANJE  Kreativni Kolektiv Kombinat intervenira u prolaz između Malog Salona i Radija Rijeke. Prostor prolaza posjeduje specifičnu namjenu, onu očiglednu – arhitektonsku i prometnu: prolaznici-pješaci sklanjaju se od kiše, čekaju nekog, služe se njime kao kraticom prelazeći sa žile kucavice – Korza u njegovo zaleđe. Tranzitnoj funkciji usprkos, prolaz nosi potencijal prenamjene: ilustriracija postojećeg svoda u razigrano nebo, učinila bi ga mjestom privremenog razvedravanja. U duhu veselih, a zaboravljenih priča poganskih slavenskih vjerovanja, posjetitelje dočekuju oblaci i njihovi stvoritelji – Mokoš  i Veles, raspuhivači oblačnih kolopleta. Prolaz će privremeno postati čekaonica vedrih nagovještaja, iščekivanih boljih vremena.

Riječki Kreativni Kolektiv Kombinat čine mladi ljudi različitih umjetničkih i kulturnih usmjerenja, koji svoju stručnost, iskustva, interese i ideje usmjeravaju ka društvenoj sferi iskazivanja, poticanja, stvaranja, rušenja (…) kulture. Nastao je kao inicijativa grupice kolega, suradnika i prijatelja koji su, svatko iz svoje profesionalne oblasti i raspolažući različitim vještinama pokrenuli Kreativni Kolektiv Kombinat. Zanima ih medijski, umjetnički, vizualni odnosno javni prostor te reprezentacije.

https://spajalicacopula.wordpress.com/2014/04/17/kombinat-creative-collective-waiting-room-for-brightening-video-documentation/

https://spajalicacopula.wordpress.com/2014/04/11/around-the-neighbourhood-mmsu-zone/

https://spajalicacopula.wordpress.com/2014/04/07/copula%E2%80%B2s-map-mapa-spajalice-kreativni-kolektiv-kombinat/


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s